Pilní prvňáci

18.11.2014 22:17

Kluci a holky z naší třídy si zaslouží velkou pochvalu.  Za necelé tři měsíce se naučili spoustu písmenek, dokáží přečíst krátkou pohádku, napsat jednoduchá slova a sčítat do pěti, poznají některé listnaté a jehličnaté stromy... Při tělocviku zvládnou běh, skok do dálky, šplh, házet a chytat míč, s chutí si zahrají florbal nebo i jiné hry. S nadšením se pouštější do malování, stříhání, modelování a dalších tvořivých činností. Při vyučování se skoro všem daří dodržovat naše třídní pravidla, nosit úkoly a potřebné pomůcky. Je znát, že se z prvňáčků stávají opravdoví školáci. Naši společnou práci zachycují fotky ve fotogalerii.

Většina dětí se také zapojila do sběru starého papíru a víček, takže jim i rodičům patří velké poděkování. Ve sbírání můžete pokračovat  i nadále, na jaře se bude tato akce opakovat.

Zpět